Andre kulturminne
  Båthus

  Fiske

  Båtar

  Gardshus

  Kyrkjer

  Biler  
  
  Ski    

  Musikk
   
  Andre  
  kulturminne  
 
  Om heimesida

 

 

 

 

 

 

Gamal bandvev frå Masfjorden.
Bandveven vart m.a. nytta til å veva pynteband til bunader. Denne veven er skoren ut av ei trefjøl. Det hende at jentene fekk ein slik ting som friargåve.

Ei lita øskje til oppbevaring av småknask. Frå Masfjorden.

 

 
Kulturknask