Kyrkjebygg
  Båthus

  Fiske

  Båtar

  Gardshus

  Kyrkjer

  Biler  
  
  Ski    

  Musikk
   
  Andre  
  kulturminne  
 
  Om heimesida

 

 

 

 

 

 


Hamre kyrkje på Osterøy Bygd i 1616 av Steffen Toft


KYRKJESONG    
Ein song om gamla kirkje da vil eg syngja no
Om den so sto på Sandnes, Myking, Stamnes og på Mo
På Osterøy stod ein flokk, tjørebredd og taus
Da va Hamre,Gjerstad,Bruvik,Mjelda,Hosanger og Haus
Og lenger vest mot havet dar va Manger og Bø
Lygra ,Lindås ,Sæbø og Meland lenger sø
Og ei i nord på Fedje og ei i Austrheim
Og ei so sto i Alversund og ei so sto på Seim

Den gongjen då vart furutrena fleire hondra år
I toppen fekk dei kruna i sitt fine grøne hår
Stammane vart feit og fin og fyllte seg med al
Og då vart matrialen fin nok te ein katedral
Då kirkjo skulle byggjast so møttest alle mann
So gjekk dei heim og hogde ned da besta so dei fann
Nåken kom med stava og sperramaterial
Og nåken kom med stavleie og kledning full i al

Stavkirkjena sto i ro i to - tre hondra år
På 1600-talet , so bukka dei dei og går
Dei støtta seg på stavane og sjangla darifrå
Men kar dei slo seg ned da e me ikkje sikker på
Dei bygde nye kirkje so vart rosemalt og flått
Vart større og fekk bere plass da gamla vart før smått
Dei novde ho med bila og stemmejedn og sag
Med gode materiala og folk med håndalag.

Tømmerkirkjena fekk sta i to-tre hondra år
So på 1800-talet so bukka dei og går
Dei gjekk nedette bakkane og rømde darifrå
Men nåken dei vart fanga og vart brukte ettepå.
So kom da nye kirkje so vart kvitmalt utapå
Og desse tømmerkirkjena e framleis råd å sjå
Dei står litt høgt og fritt og ser utøve sjø ogland
Og kirkjena vart bygd tå bygningsfolk frå Nordhordland.
Kyrkjer

Bygningsmenn
Kulturknask