Uteløer
  Båthus

  Fiske

  Båtar

  Gardshus

  Kyrkjer

  Biler  
  
  Ski    

  Musikk
   
  Andre  
  kulturminne  
 
  Om heimesida

 

 

 

 

 

 

På fjellgardane i indre strok av Nordhordland har uteløa vore ein viktig bygning. Uteløa vart særleg nytta til å lagra uteslåtten i, d.v.s. graset i som dei slo i utmarka.
Løene kunne og nyttast til å lagra bjørkebork i når dei låsta (flekte) never Ein gard kunne ha mellom fem og ti løer som stod rundt omkring i utmarka.
I Nordhordand er det i hovudsak to konstruksjonar som har vore nytta og det er grindverk eller tømmer (laft). Men det er og døme på at uteløene er mura i gråstein.
Løa på bilete er tømra og står på garden Mæland i Evanger (Voss)

Ei uteløa på Bergo i Eksingedalen som er tømra. Materialen er bjørkPå ein stokk i veggen har eigaren ? rissa inn forbokstavane sine
 
Kulturknask