Fiskereiskapar
  Båthus

  Fiske

  Båtar

  Gardshus

  Kyrkjer

  Biler  
  
  Ski    

  Musikk
   
  Andre  
  kulturminne  
 
  Om heimesida

 

 

 

 

 

 

Eit gamalt fiskesnøre, d.v.s. eit hysesnøre frå Masfjorden. Sula er av tre og taumen av hamp


Snøresula frå Masfjorden. (2)
Gamal snøresule brukt til å ha fiskesnøre på. Eigaren har  merka sulo med bumerke og initial. Sulo er frå ca 1850 og er laga av furu. Dokumentasjon:DKS.
Oppmåling: lengde: 60 cm Tjukkelse: 2.5cm Breidde:26cmGarnkasse frå Masfjorden

Garnkasse frå Masfjorden av furu, frå ca år 1900. Brukt til å ha fiskegarn i.Oppmåling: lengd: 64cm Breidde: 66cm Høgde: 14cm
Dokumentasjon: Den Kulturelle Skulesekken

 

 
Kulturknask