Biler
  Båthus

  Fiske

  Båtar

  Gardshus

  Kyrkjer

  Biler  
  
  Ski    

  Musikk
   
  Andre  
  kulturminne  
 
  Om heimesida

 

 

 

 

 

 


 

Ei utstilling av gamle biler

Tekst og foto : Arne Høyland

Bila eller "bilo" som det heiter på lokal dialekt, er namnet på ei stor øks som opp gjennom tida har vore mykje nytta ved husbygging, båtbygging og anna trearbeid. Utstillinga er basert på ei blanding av private og offentlege kulturminneregistreringar eg har gjort dei siste 10-15 åra. Dei fleste bilene er i privat eiga og det vert difor berre opplyst sånn omtrentleg kva området bilene er frå, t.d. Sørfjorden, Osterfjorden, Masfjorden, Austfjorden,Voss o.s.b.
Det har vist seg å vera vanskeleg for eigarane å vita kven som har smidd bilo og alderen på ho. Nokon av bilene er prega med årstal og bokstavar. Andre er meir og mindre pynta og dekorerte og atter andre er fri for merking og dekor. Dersom nokon kjenner att eit av mønstra, veit om smedar som har smidd biler, har ei smedhistorie eller har lyst å visa fram bilo si i denne utstillinga, så er det berre å kontakta meg på arhoy@online.no
 

Ytre Osterfjord

Indre Osterfjord

Masfjord

Austfjorden

Kulturknask