Båtar
  Båthus

  Fiske

  Båtar

  Gardshus

  Kyrkjer

  Biler  
  
  Ski    

  Musikk
   
  Andre  
  kulturminne  
 
  Om heimesida

 

 

 

 

 

 

Ferjetur på Bergavatnet i Eksingedalen.

Nils Nesheim fortel: Naboen hadde ei ferja som vart brukt både i Nesheimsvatnet og Bergavatnet. Bilete er teke på Bergavatnet den 6/6-1926 i samband med ei synfaring. Ferga er bygd på Høvik i Eksingedalen av Hans Høvik.Ferga har to par keipar som er plassert på innsida av øvste bordgangen, slik det og er gjort i dei gamle Nordhordlandsbåtane. Jamfør Masfjordbåten. Ukjend fotograf

Trekeiping
Kulturknask